ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบแรก เข้าเป็น นตท. (ทบ.) ประจำปี 2567 (แบบทั่วไป)

แบบทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรก
แบบทั่วไป คลิกเพื่อดูรายละเอียด

นนส. เหล่า ร.,ม.,ป.

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรก
นนส. เหล่า ร.,ม.,ป. คลิกเพื่อดูรายละเอียด

นนส. ยกเว้น (เหล่า ร.,ม.,ป.)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรก
นนส. ยกเว้น (เหล่า ร.,ม.,ป.) คลิกเพื่อดูรายละเอียด

นดย.ทบ.

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรก
นดย.ทบ. คลิกเพื่อดูรายละเอียด